Pro studenty

Maturita

 MATURITNÍ ZKOUŠKA 2023/2024

 

Rozhodnutí ředitele školy ve věci konání profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2023/24.

Kritéria hodnocení profilových zkoušek a maturitní okruhy ČJL, ANJ, NEJ 2023/24.

 

 DŮLEŽITÉ TERMÍNY

odevzdání přihlášky - jarní termín 2024 do 1. 12. 2023
písemná práce z ČJL 10. 4. 2024
písemná práce z cizích jazyků 11. 4. 2024
konání didaktických testů 2. až 7. 5. 2024
praktická a profilová část MZ  bude stanoveno

Veškeré informace ohledně společné části maturitní zkoušky najdete na webu: https://maturita.cermat.cz/

 

Postranní menu