O škole

Školní pokusnictví

Historie a současnost

Celý objekt byl postupně vykoupen od majitele velkostatků Jana Schwarzenberga z Hluboké nad Vltavou. V roce 1921 to byla louka Jordán pro výstavbu líhně a pokusných rybníčků, v roce 1924 pak hajnice. Již 26.5.1921 byla zahájena výstavba rybníčků a v srpnu téhož roku rybí líheň. Od roku 1992 proběhla celá řada úprav (výměna střech a nahození nových omítek budov, úprava vnitřních prostor, výměna rozvodů vody ke všem rybníčkům, vybudování elektropřípojek k rybníčkům, kompletní rekonstrukce pěšárny, obnova rybí líhně a většiny rybníčků).

Školní pokusnictví plní pro školu následující role:

  • Individuální praxe žáků prvního a druhého ročníku SRŠ
  • Terénní pracoviště pro různá cvičení z odborných předmětů
  • Produkce ryb pro laboratorní cvičení (pro obecné rybářství, nemoci ryb a zpracování ryb)
  • Produkce násadových ryb pro další účelová zařízení školy (výtěr a líhnutí pstruha potočního)
  • Doplňková činnost – produkce raných stádií ryb pro prodej dalším podnikům (využití kapacity pro zlepšení rozpočtu školy)

Kouzelné prostředí a velmi účelně vedené hospodářství jsou významným motivujícím prvkem pro žáky školy. Mnohdy s oblibou zde plní nejen své žákovské povinnosti, ale nabízejí správci svou pomoc i v době svého osobního volna. Pokusnictví je příkladem, že lze skloubit výborné hospodářské výsledky se vzornou estetickou úpravou prostředí.

Nabídka okrasných ryb

Podívejte se na letecké záběry z tohoto krásného místa:

 

Výpis článků

Nabídka okrasných ryb - jaro 2024

Postranní menu