Pro studenty

Studentská praxe

STUDENTSKÁ PRAXE

Charakteristika praxí

Praxe je součástí učebního plánu jako samostatný předmět ve všech ročnících. Z celkového objemu výuky tvoří asi 15 – 20%.

Praxe má dvě základní formy: učební a odbornou.

Učební praxe je zařazována nepravidelně v závislosti na sezónnosti rybářské výroby a klimatických podmínkách. Účastní se jí vždy celá třída. Náplní praxí jsou například výlovy rybníků, odlovy na plné vodě, vysekávání a kompostování porostů, jízda lodí s tyčkou a motorem, lovy na zkoušku vrhací sítí nebo prubním plotem, opravy sítí, hnojení rybníků, stokování, opravy rybničních zařízení, přikrmování ryb, ošetřování komorových rybníků, lov ryb elektřinou, umělý výtěr ryb, práce na rybářských revírech.

Odborná praxe má dvě formy: provozní a individuální.

Při provozní praxi pracují žáci pod dozorem provozních pracovníků – hlavní náplní jsou podzimní výlovy rybníků a „vánoční“ praxe na zpracovnách ryb nebo při vánoční distribuci na sádkách a stánkovém prodeji ryb. V rámci povinné čtrnáctidenní blokové praxe na konci 2. a 3. ročníku vykonávají všechny běžné pracovní operace na Školním rybářství a v různých rybářských podnicích.

Při individuální praxi pracují žáci ve dvojicích nebo trojicích na různých pracovištích smluvních partnerů. Individuální praxe trvá obvykle 1 týden.

Náplň individuální praxe:      

Specializace Chov ryb

Specializace Vodní stavby

1. ročník – 1. pololetí 
není  

1. ročník – 1. pololetí 
není  

1. ročník – 2. pololetí 
týden - práce na školním pokusnictví   

1. ročník – 2. pololetí 
týden - práce na školním pokusnictví 

2. ročník – 1. pololetí 
týden - práce na školním pokusnictví a v akvarijní místnosti SRŠ   

2. ročník – 1. pololetí 
týden - práce na školním pokusnictví a v akvarijní místnosti SRŠ

2. ročník – 2. pololetí 
týden na rybářském středisku - sádkách 

2. ročník – 2. pololetí 
týden na recirkulačních systémech VURH - Vodňany

3. ročník – 1. pololetí 
není   

3. ročník – 1. pololetí 
týden u firem zabývajících se stavbou okrasných jezírek

3. ročník – 2. pololetí 
týden na rybí líhni (umělé výtěry ryb)
týden na farmě s líhnutím a odchovem vodní drůbeže (hus)

3. ročník – 2. pololetí 

není

4. ročník – 1. pololetí 
týden na pstruží farmě 

4. ročník – 1. pololetí 

3 dny administrativní činnost - městský úřad s rozšířenou pravomocí, rybářský podnik

4. ročník – 2. pololetí 
3 dny na zpracovně ryb
3 dny na správě (administrativní činnosti) rybářského podniku

4. ročník – 2. pololetí 

není

 

V rámci praxí využívá škola jednak vlastní objekt Školního pokusnictví, dále objekt Krajského školního hospodářství, ale také řadu významných rybářských podniků v celé ČR (př. Rybníkářství Pohořelice a. s., Rybářství Nové Hrady s. r. o., Rybářství Klatovy, VÚRH Vodňany aj.)

Postranní menu