Pro studenty

Pravidla stravování

PRAVIDLA STRAVOVÁNÍ

 


VÝDEJ OBĚDŮ ZAČÍNÁ V 11.00 HOD. A KONČÍ VE 14.00 HOD.

 

 •     ten, kdo je ubytován na domově mládeže, se stravuje celodenně, dojíždějící studenti obědvají
 •     u pátečního obědu je možné si vybrat teplé jídlo nebo balíček na cestu
 •     studenti zůstávající na domově mládeže přes víkend dostávají teplý oběd a studenou večeři v balíčku při obědě

 

Vnitřní řád školní jídelny


Směrnice ke stravování ve školní jídelně SRŠ a VOŠ VHE Vodňany

UPOZORNĚNÍ:

Nahlášení celodenní nepřítomnosti studenta je možné pouze jidelna%z%srs-vodnany.cz, telefonicky (sms) 601 554 229 nebo osobně u vedoucí školní jídelny.

 1. Strava se vydává pouze těm strávníkům, kteří mají zaplacenou stravu.
 2. Stravné  a  ubytování se hradí před nástupem žáka do školy.
  • je stržena jistina u  ubytovaných strávníků 4 000,- u stravovaných 700,- (srpen)
  • poté se platby hradí zpětně za kalendářní měsíc
  • jistina se vyrovnává až při ukončení studia na škole
 3. Všichni, kdo platí sporožirem nebo přes účty, mají stravu na další měsíc přihlášenou.
 4. Změny při platbě sporožirem nebo z účtů nutno hlásit do 20. dne v měsíci předem. (např.změna účtu, změna v ubytování)
 5. Ti kdo platí hotově, objednají stravu od následujícího dne, zaplacením v kanceláři ŠJ.
 6. Odhlásit stravu si může každý den předem do 12.00 (den předem = den kdy je škola):
  • prostřednictvím webu www.strava.cz
  • v kanceláři vedoucí jídelny
  • na telefonu: 601 554 229 nebo 383 382 410
 7. Za neodhlášenou nebo neodebranou stravu se neposkytuje náhrada.
 8. Po dobu nemoci nemá žák, žákyně na stravu nárok, pouze v den, kdy onemocněl a nemohl stravu odhlásit. Nemá nárok na stravu při odjezdu domů.
 9. Strava na víkend se přihlašuje do čtvrtka do 12.00 hod.
 10. Zaměstnanci mají na stravování nárok pouze v dny, kdy odpracují pracovní směnu
 11. Tomu, kdo nebude mít zavedenou bezhotovostní platbu, se peníze za odhlášenou stravu budou vracet zpětně ve dvouměsíčním intervalu.
 12. Výdej obědů je od 11:00 do 14:00 hodin.

 Upozornění pro žáky a jejich zákonné zástupce

Podle § 4 odstavce 9 vyhlášky č.107/2005 SB. o školním stravování ve znění pozdějších předpisů se pro účely vyhlášky považuje první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole nebo školském zařízení a pobyt ve škole nebo školském zařízení. Tedy pokud si strávník neodhlásí stravu v dalších dnech nepřítomnosti, nemá nárok na hmotné zabezpečení (příspěvek pro žáky) a musí uhradit celkovou hodnotu oběda.
Strávník má právo odmítnout (odhlásit si) stravu dle  § 4 odstavce 3, 4, 5, a 6 vyhlášky 107/2005 sb. o školním stravování.

Upozornění k alergenům

 • Dle nařízení EU č.1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům (čl. 44 odst. 1a) jsou s platností od 13. 12. 2014 povinni všichni výrobci nebalených potravin a pokrmů vyznačit u výrobků informaci o látkách nebo produktech vyvolávající alergie nebo nesnášenlivost.
 • Zákonné nařízení stanovuje povinnost informovat strávníka o tom, že je alergenní složka v potravině přítomna. Jídelna však nemůže brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si každý strávník musí hlídat sám. Nelze spojovat dietní stravování s přecitlivělostí na některý alergen. Máme v této oblasti funkci pouze informativní. Alergeny uvedené na jídelníčcích jsou pouze informativní.
 • Školní jídelna používá k výrobě jídel celý sortiment surovin a nedílnou součástí jsou i suroviny, které obsahují alergeny od 1 do 14.
 • Protože se jídelníčky sestavují dopředu, nemusí vždy plánované použití surovin s alergeny odpovídat skutečně použitým surovinám. Je nutné se vždy před stravou informovat na použití alergenů. Přesné informace o použitých alergenech budou sděleny na vyžádání před výdejem pracovnicemi ŠJ.
 • Alergeny budou označeny na jídelním lístku za názvem pokrmu se objeví číslo alergenu.
 • Seznam alergenů je vyvěšen pod jídelním lístkem.

 


Pokrmy jsou určené k okamžité spotřebě ve školní jídelně!!!

Změna jídelníčku vyhrazena.


Vedoucí školní jídelny: Dominika Nováková

kontakt: jidelna%z%srs-vodnany.cz
telefon: 601 554 229, 383 382 410

Postranní menu