O škole

Krajské školní hospodářství

KRAJSKÉ ŠKOLNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Historie

Roku 1922 na základě pozemkové reformy došlo ke sloučení velkostatku Štěkeňského, Netolického a panství Protivínského a vzniklo rybářství, které se v roce 1953 vyčlenilo ze Státních statků a lesů Třeboň jako samostatná rybářská firma s názvem, který doznal v průběhu let několika změn, než byl ustálen na Školní rybářství Protivín. Tato příspěvková organiczace Jihočeského kraje svou činností provozovala plně samostatnou výrobu a patřila mezi významné producenty ryb v ČR.

Usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje ze dne 27.2.2014 č. 47/2014/ZK-9 byla zřízena příspěvková organizace Krajské školní hospodářství, U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice. Do této organizace, která započala svoji činnost od 1.7.2014, byl začleněn majetek školního polesí Hůrky, školního polesí Vimperk a Školního rybářství Protivín.

Současnost

V současné době hospodaří Krajské školní hospodářství na 236 rybnících o celkové výměře 1435 ha. Rybníky se nachází v oblasti mezi Píseckými horami, Šumavou a Českobudějovickou pánví. Jsou ve čtyřech okresech (Písek, Strakonice, Prachatice a České Budějovice) a 1400 ha lesní půdy. Lesní porosty polesí Hůrky se nachází v blízkosti města Písek a  lesní porosty polesí Vimperk se rozkládají nedaleko města Vimperka.

 

Postranní menu