Pro studenty

Maturita

 MATURITNÍ ZKOUŠKA 2023/2024

Rozhodnutí ředitele školy ve věci konání profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2023/24.

Kritéria hodnocení profilových zkoušek a maturitní okruhy ČJL, ANJ, NEJ 2023/24.

  DŮLEŽITÉ TERMÍNY

odevzdání přihlášky - jarní termín 2024 do 1. 12. 2023
písemná práce z ČJL 10. 4. 2024
písemná práce z cizích jazyků 11. 4. 2024
konání didaktických testů 2. až 7. 5. 2024
praktická zkouška 4.A 9., 10., 13. 5. 2024
praktická zkouška 4.B 14., 15., 16. 5. 2024
ústní profilová zkouška 4.A 20., 21., 22., 23. 5. 2024
ústní profilová zkouška 4.B 24., 27., 28. 5. 2024

Předání maturitního vysvědčení: pátek 31. května, třída 4.B od 12 hodin, třída 4.A od 13 hodin (MěÚ Vodňany/Galerie)

Veškeré informace ohledně společné části maturitní zkoušky najdete na webu: https://maturita.cermat.cz/

 

Postranní menu