Operační program JAN AMOS KOMENSKÝ (šablony OP JAK)

 Operační program Jan Amos Komenský 

Číslo programu: 02
Název programu: Operační program Jan Amos Komenský 
Číslo výzvy: 02_22_003 
Název výzvy: Šablony pro SŠ a VOŠ I 
Název projektu CZ: Rybářská škola - OPJAK
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22­_003/0003846

Nejnovější články

OBĚDY PRO JIHOČESKÉ DĚTI

DOTAČNÍ PROGRAM

Více

Učebna pro recirkulační a aquaponický systém chovu ryb v rámci 43. výzvy IROP 2021-2027 SŠ SC 4.1 (PR)

Učebna pro recirkulačnía aquaponický systém chovu ryb je spolufinancován Evropskou unií.

Více

REALIZACE INVESTICE 3.2.3. NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY (Doučování)

REALIZACE INVESTICE 3.2.3. NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY (Doučování)

Název projektu:

REALIZACE INVESTICE 3.2.3. NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY (Doučování)

Financováno Evropskou unií – Next Generation EU

Doba realizace projektu:  od 1. 1. 2023 do 31. 8. 2023

Účel: projekt je zaměřen na kompenzace negativních dopadů spojených s výlukou prezenční výuky v souvislosti s pandemií Covid-19. Má za úkol podpořit vzdělávací výsledky žáků napříč všemi obory a ročníky v podobě skupinových nebo individuálních doučování.

Ve druhém pololetí školního roku 2022/2023 se škola zapojila do projektu Národního plánu obnovy (Doučování) formou skupinového doučování žáků školy.

 

 

 

Více
Všechny články