OBĚDY PRO JIHOČESKÉ DĚTI

Dne 21. 7. 2023 zveřejnilo vedení kraje nový dotační program “Obědy pro jihočeské děti” realizovaného v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus 2021-2027. Dotační program je zaměřen na podporu materiálně znevýhodněných rodin s dětmi v Jihočeském kraji.  Cílem dotačního programu je podpora školního stravování pro děti, žáky a studenty ve věku od 2 do 26 let, kteří navštěvují mateřské, základní, střední školy a konzervatoře či využívají internáty nebo domovy mládeže v Jihočeském kraji a jejichž rodiny se ocitly v nepříznivé finanční situaci. Financování je poskytováno s využitím finanční podpory EU a finanční podpory Jihočeského kraje.

Podrobné informace k dotačnímu programu naleznete zde: 

https://obedy.kraj-jihocesky.cz/

 Pro rodiče, zákonné zástupce a plnoleté studenty včetně formuláře žádosti zde: 

https://obedy.kraj-jihocesky.cz/informace-pro-rodice

Nejnovější články

Učebna pro recirkulační a aquaponický systém chovu ryb v rámci 43. výzvy IROP 2021-2027 SŠ SC 4.1 (PR)

Učebna pro recirkulačnía aquaponický systém chovu ryb je spolufinancován Evropskou unií.

Více

Operační program JAN AMOS KOMENSKÝ (šablony OP JAK)

Šablony pro SŠ a VOŠ I 

Více

REALIZACE INVESTICE 3.2.3. NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY (Doučování)

REALIZACE INVESTICE 3.2.3. NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY (Doučování)

Název projektu:

REALIZACE INVESTICE 3.2.3. NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY (Doučování)

Financováno Evropskou unií – Next Generation EU

Doba realizace projektu:  od 1. 1. 2023 do 31. 8. 2023

Účel: projekt je zaměřen na kompenzace negativních dopadů spojených s výlukou prezenční výuky v souvislosti s pandemií Covid-19. Má za úkol podpořit vzdělávací výsledky žáků napříč všemi obory a ročníky v podobě skupinových nebo individuálních doučování.

Ve druhém pololetí školního roku 2022/2023 se škola zapojila do projektu Národního plánu obnovy (Doučování) formou skupinového doučování žáků školy.

 

 

 

Více
Všechny články