Pro zájemce o studium

Přijímací řízení SŠ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky na maturitní obory:

Střední odborné vzdělání s maturitou – 41 – 43 – M/01 – Rybářství

V novém systému přihlašování budete vidět obě zaměření dle školního vzdělávacího systému (ŠVP). Přihlašování bude umožněno do obou zaměření.

41 – 43 – M/01 – Rybářství – Chov ryb - počet přijímaných žáků  30

41 – 43 – M/01 – Rybářství – Vodní stavby v rybářství - počet přijímaných žáků 30

Přijímací řízení 2. kolo

Počet přijímaných ve 2.kole

Chov ryb  - 3 žáci

Vodní stavby v rybářství - 6 žáků 

 

Počet celkem přijímaných žáků 60.

 

Termín podání přihlášky do 24.5. 2024

 

Přihláška ke studiu

 

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče (dále jen uchazeč) může podávat 3 přihlášky do 2. kola přijímacího řízení.

Přihlášky se podávají do 24.5. 2024. Lze je podávat 3. způsoby:

 

elektronická přihláška (využití systému CERMATU),

formou výpisu ze systému (zákonný zástupce vyplní všechny údaje, přidá přílohy a přihlášku uloží, vytiskne výpis a pošle řediteli školy),

formou tiskopisu (zákonný zástupce vyplní v listinné podobě a spolu s přílohami odešle do školy).

Po tomto termínu obdrží každý uchazeč písemné informace o přijímacím řízení.

Vzor přihlášky bude vložen na web stránky.

Dle Cermatu 

Termíny 2. kola

  • 20. května 2024 - zveřejnění kompletního seznamu škol vypisujících 2. kolo přijímacího řízení bude na stránkách systému i s volnou kapacitou na jednotlivých oborech vzdělání
  • do 24. května 2024 - podání přihlášek do 2. kola
  • od 8. do 12. června 2024 - školní přijímací zkoušky i talentové zkoušky na všechny střední školy
  • 18., 19. a 20. června 2024 - nahlížení do spisu
  • 21. června 2024 - ředitel školy zveřejní výsledky

Uchazeč, který nekonal JPZ, nesmí ve druhém kole podat přihlášku do maturitního oboru!

Odvolání lze podat pouze v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek.

Pokud je uchazeč přijat na střední školu, kam nechce nebo nemůže nastoupit, musí se vzdát přijetí na střední školu. 

 

 

Postranní menu