Pro zájemce o studium

Přijímací řízení SŠ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky na maturitní obory:

Střední odborné vzdělání s maturitou – 41 – 43 – M/01 – Rybářství

V novém systému přihlašování budete vidět obě zaměření dle školního vzdělávacího systému (ŠVP). Přihlašování bude umožněno do obou zaměření.

41 – 43 – M/01 – Rybářství – Chov ryb - počet přijímaných žáků 23 - 30

41 – 43 – M/01 – Rybářství – Vodní stavby v rybářství - počet přijímaných žáků 23 - 30

Přijímací řízení

  • Čtyřleté studium: pátek 12. dubna 2024 a pondělí 15. dubna 2024

 

Náhradní termín pro všechny obory: pondělí 29. dubna a úterý 30. dubna 2024

 

Počet celkem přijímaných žáků 46 – 60.

 

Termín podání přihlášky do 20.2. 2024

 

Přihláška ke studiu

 

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče (dále jen uchazeč) může podávat 3 přihlášky do 1. kola přijímacího řízení.

Přihlášky se podávají od 1. do 20. února 2024. Lze je podávat 3. způsoby:

 

elektronická přihláška (využití systému CERMATU),

formou výpisu ze systému (zákonný zástupce vyplní všechny údaje, přidá přílohy a přihlášku uloží, vytiskne výpis a pošle řediteli školy),

formou tiskopisu (zákonný zástupce vyplní v listinné podobě a spolu s přílohami odešle do školy).

Po tomto termínu obdrží každý uchazeč písemné informace o přijímacím řízení.

Vzor přihlášky bude vložen na web stránky.

Vyhlášení výsledků:

 

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) uvolní škole výsledky jednotných přijímacích zkoušek dne 6. května 2024.

 

Dne 15. května 2024 zveřejní CERMAT výsledky přijímacího řízeni v systému, zároveň ředitel školy tyto výsledky vyvěsí na veřejně přístupném místě ve škole.

 

Informace k průběhu jednotné přijímací zkoušky zveřejní ředitel školy na webových stránkách nejpozději do 30. ledna 2024. !!!

 

 

Postranní menu