Účast Vojtěcha Grunda na Ekologické konferenci žáků v Českých Budějovicích

Dne 15. 11. 2023 proběhla v Českých Budějovicích Ekologická konference žáků ZŠ a SŠ pořádaná Klubem ekologické výchovy z. s. ve spolupráci s Krajským úřadem Jihočeského kraje a Vysokou školou evropských a regionálních studií.

Naši školu zastupoval žák 2. B ročníku Vojtěch Grund. Se svým projektem vystoupil k tématu „Chráníme Kulturní a přírodní dědictví naší republiky“, vyhlášené u příležitosti 50. výročí Úmluvy o ochraně kulturních a přírodních památek seznamu UNESCO a 30. výročí připojení ČR k této úmluvě.

Jeho příspěvek s názvem „Monumentální skulptury Václava Levého“, byl přínosnou částí ekologické konference. V závěru této akce převzal z rukou doc. Dr. M. Švecové, CSc., předsedkyně KEV, Ing. M. Kaňkové, předsedkyně Krajské skupiny KEV a Ing. L. Jozkové z Odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví KÚ diplom a věcný dar.

Nejnovější články

Běžíme pro Šimona

Run and Help 2024: Rozběhněte to s námi pro Kačenku a Šimona
Jubilejní 10. ročník Run and Help Konta Bariéry pomůže desetileté Kačence z Liberce a šestnáctiletému Šimonovi z Písku, našemu žákovi prvního ročníku, kteří oba potřebují speciální protézu, aby se mohli hýbat a sportovat jako zdravé děti.

Více

Učitel/ka - anglický jazyk

 Přijmeme do pracovního poměru učitele/lku anglického jazyka.
Nástup: od 1. 9. 2024 do 30. 6. 2025 (zástup za rodičovskou dovolenou)

 

Více

Výpadek Edookitu

Školní systém Edookit byl nefunkční, v tuto chvíli již běží...

Více
Všechny články