Účast Vojtěcha Grunda na Ekologické konferenci žáků v Českých Budějovicích

Dne 15. 11. 2023 proběhla v Českých Budějovicích Ekologická konference žáků ZŠ a SŠ pořádaná Klubem ekologické výchovy z. s. ve spolupráci s Krajským úřadem Jihočeského kraje a Vysokou školou evropských a regionálních studií.

Naši školu zastupoval žák 2. B ročníku Vojtěch Grund. Se svým projektem vystoupil k tématu „Chráníme Kulturní a přírodní dědictví naší republiky“, vyhlášené u příležitosti 50. výročí Úmluvy o ochraně kulturních a přírodních památek seznamu UNESCO a 30. výročí připojení ČR k této úmluvě.

Jeho příspěvek s názvem „Monumentální skulptury Václava Levého“, byl přínosnou částí ekologické konference. V závěru této akce převzal z rukou doc. Dr. M. Švecové, CSc., předsedkyně KEV, Ing. M. Kaňkové, předsedkyně Krajské skupiny KEV a Ing. L. Jozkové z Odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví KÚ diplom a věcný dar.

Nejnovější články

Přijmeme do pracovního poměru UČITELE/UČITELKU

Nástup: od 1. 9. 2024
Pracovní úvazek: plný
Požadovaná kvalifikace: VŠ magisterské studium, aprobace v kombinacích fyzika/matematika/biologie nebo VŠ vzdělání technického zaměření

Více

soutěž GEOLOGICKÉ KLADÍVKO

KLUB EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Z.S. ve spolupráci s UK PřF Praha geologickou sekcí,
SZeŠ v Písku a Střední rybářskou školou a VOŠ VHE ve Vodňanech vyhlašuje soutěž GEOLOGICKÉ KLADÍVKO

Více

VZPoura úrazům

"Chraňte své zdraví, předcházejte úrazům."

Více
Všechny články