soutěž GEOLOGICKÉ KLADÍVKO

KLUB EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Z.S. ve spolupráci s UK PřF Praha geologickou sekcí,
SZeŠ v Písku a Střední rybářskou školou a VOŠ VHE ve Vodňanech vyhlašuje soutěž GEOLOGICKÉ KLADÍVKO

ZÁMĚR SOUTĚŽE

  • motivovat žáky základních a středních škol Jihočeského kraje k badatelské činnosti
  • posilovat vztah k regionu a jeho přírodnímu bohatství ORGANIZAČNÍ POKYNY
  • prostudovat geologickou stavbu Jihočeského kraje
  • zaměřit se na oblasti, kde se vyskytují minerály
  • navštívit mineralogicky zajímavé lokality a odebrat vzorky
  • každý vzorek musí mít etiketu (název minerálu, lokalita, datum sběru, sběratel, kdo minerál určil a kontakt na sběratele) viz vzor etikety
  • každý účastník může poslat maximálně 2 vzorky, vzorky minerálů budou všem vráceny v původním stav
  • vzorky odeslat na adresu: Střední rybářská škola a VOŠ VHE, Zátiší 480, 389 01 Vodňany, k rukám Ing. Aleny Macarové

ČASOVÝ HARMONOGRAM SOUTĚŽE

15. říjen 2023 vyhlášení soutěže na setkání koordinátorů EV Do 31.5.2024 zaslání vzorků minerálů
Do 31.8.2024 vyhodnocení vzorků komisí
Do 10.9.2024 zveřejnění výsledků na webové stránce KEV
Říjen 2024 – předání cen a diplomů (místo bude upřesněno) GARANTI SOUTĚŽE:
Doc. Dr. Milada Švecová, CSc. předsedkyně KEV a členka ČK pro UNESCO
Mgr. David Šefčík, SZeŠ Písek
RNDr. Dobroslav Matějka, CSc. UK PřF geologická sekce
Michal Mach, SRŠ a VOŠ VHE Vodňany
Střední rybářská škola a VOŠ VHE, Zátiší 480, 389 01 Vodňany, k rukám Ing. Aleny Macarové

Nejnovější články

Přijmeme do pracovního poměru UČITELE/UČITELKU

Nástup: od 1. 9. 2024
Pracovní úvazek: plný
Požadovaná kvalifikace: VŠ magisterské studium, aprobace v kombinacích fyzika/matematika/biologie nebo VŠ vzdělání technického zaměření

Více

Účast Vojtěcha Grunda na Ekologické konferenci žáků v Českých Budějovicích

Dne 15. 11. 2023 proběhla v Českých Budějovicích Ekologická konference žáků ZŠ a SŠ pořádaná Klubem ekologické výchovy z. s. ve spolupráci s Krajským úřadem Jihočeského kraje a Vysokou školou evropských a regionálních studií.

Více

VZPoura úrazům

"Chraňte své zdraví, předcházejte úrazům."

Více
Všechny články