HACKATHON Voda pro budoucnost

Ve dnech 25. a 26. 1. 2024 jsme se zúčastnili Hackathonu - Voda pro budoucnost v Brně (pořádající Mendelova univerzita). Celá událost se konala v ImpactHubu, kde se sešlo 67 studentů z 10 různých středních a vysokých škol. Byli jsme rozděleni do 10ti týmů společně s ostatními studenty. Každý tým dostal svého mentrora, poté proběhlo seznámení a představení témat. Každý tým si jedno téma vybral a témata měla své průvodce - zástupce firem nebo institucí (např. ČHMÚ, VÚV TGM, ASIOtech, VZD Invest, atd.) Dále jsme si vybrali konkrétní problém, kterým jsme se chtěli zabývat. Společně s týmem jsme si měli připravit nejlepší vhodné řešení, které jsme měli na konci dne všem týmům odprezentovat. Druhý den jsme měli z našeho vhodného řešení vypracovat projekt, který jsme mohli vizualizovat různými typy, např. prezentace, model, obrázek. Na konci dne jsme opět naše vypracované projekty měli přednést odborné komisi, ve které byli významné osobnosti. Všem se nám akce moc líbila, bylo to velice přínosné a naučili jsme se plno nových věcí. Poznali jsme se s novými lidmi a naučili jsme se pracovat v týmu. 

Jan Burian, Jakub Čermák, Jiří Fulneček, Aleš Procházka, Anna Vítková, Václav Brácha, Daniel Plecitý

Nejnovější články

Exkurze Praha, 1.A

Literárně historická prohlídka Prahy, spojená s návštěvou poslanecké sněmovny a divadelního představení.

Více

Jihočeský studentský parlament JSP

Náš žák Adam Josef Richter zvolen místopředsedou Jihočeského studentského parlamentu.

Více

Přihlášky 2024/2025

Jak se dostanete na vzor přihlášky a vzor zdravotní způsobilosti. 

Více
Všechny články