VYBAVENÍ ŠKOLY

VYBAVENÍ ŠKOLY

Biologická laboratoř

Biologická laboratoř je zaměřena na cvičení z  biologie a hydrobiologie. Každý žák pracuje s vlastním mikroskopem. Vybavení – preparáty vodních ptáků a živočichů vázaných na vodní prostředí, DVD přehrávač, počítač, projekční LCD televizor, kamery na snímání obrazu z mikroskopu nebo stereolupy.

Hydrobiologická laboratoř

Hydrobiologická laboratoř slouží především pro cvičení z odborných předmětů jako je: obecné rybářství, hydrobiologie, nemoci ryb, zpracování ryb a obchodní činnost i volitelný předmět preparace ryb. Laboratoř má dvě části. Ve „špinavé“ se provádí pitvy ryb, vyšetření zdravotního stavu, filetování apod., v „čisté“ mikroskopování vodních organismů, vážení vzorků aj.

Akvarijní síně

Akvarijní síně jsou dvě samostatné místnosti v suterénu školy přístupné žákům i návštěvníkům školy. Ve „studenovodní“ jsou naše ryby běžné ve volné přírodě, v „teplovodní“ jsou akvarijní druhy ryb z různých zeměpisných oblastí. O ryby pečují žáci ve svém volném čase v rámci akvaristického kroužku.

Učebna vodní stavby

Pro kvalitní vyuku získala škola díky projektu nové přístrojové vybavení a odbornou Učebnu vodních staveb. Je určena pro výuku praktických cvičení z odborných předmětů s kapacitou 15 žáků a je vybavena multimediální technikou.

  
 

Chemická laboratoř

Laboratoř chemie byla kompletně rekonstruována v r. 2001, kdy byla vybavena novým nábytkem a digestoří. Slouží k výuce cvičení z předmětů chemie a ekologie. Zařízení je postupně doplňováno moderními přístroji, které umožňují hodnocení kvality vody, na které je výuka zaměřena. Žáci a studenti se naučí kromě základních dovedností laboratorní praxe pracovat s pHmetry, oximetry, spektrometry, konduktometry,  stanovovat obsah organických látek na přístroji OxiTop.

 

 

Multimedální učebny

Využívání multimediální techniky se pozvolna stává součástí každodenní práce učitelů. Ani Střední rybářská škola není výjimkou. Díky několika grantům jsou všechny klasické učebny vybaveny dataprojektory umožňující zpestření výuky nejen všeobecně vzdělávacích předmětů, ale především předmětů odborných. Tato učebna slouží především pro studenty dálkového studia SRŠ a VOŠ a jiné významné události naší školy (rybářské soutěže, rybářká olympiáda, maturitní zkoušky, konference, aj.) 

 

 

Pavilon mechanizace a učebna zpracování dřeva

Žáci se zde seznamují s rybářskou mechanizací, jakou jsou např. lodní motory, žací loď, rozmrazovače a aerátory, mechanický keser, třídičky na ryby, elektrické agregáty, echoloty, inkubační přístroje, odchovné žlaby, lodě. Součástí výuky je i práce se dřevem.

 

  Náhledový obrázek

 

 

 

 

Nejnovější články

Všechny články