Ubytování

Domov mládeže

Studenti ubytovaní na DM mají vše pod jednou střechou.
  • Budovu školy
  • Domov mládeže
  • Tělocvičnu
  • Pavilon vyšší odborné školy  
  • Stravování

Vše je propojeno spojovacími chodbami!

Cena za ubytování je 1100Kč měsíčně.

Studenti jsou ubytováni v dvojlůžkových nebo trojlůžkových pokojích. Vždy dva pokoje mají dohromady vlastní koupelnu. Pokoje jsou vybaveny novým nábytkem, každý student má svůj psací stůl. Studenti mohou používat své počítače, na pokojích mají připojení na internet. Mají k dispozici společnou vybavenou kuchyňku. Studenti můžou každý druhý týden zůstat na internátu i přes víkend. Této možnosti využívají studenti ze vzdálenějších míst. V rámci denního řádu je zařazena studijní doba, kdy se ubytovaní připravují na vyučování. Vychovatelé úzce spolupracují s třídním učitelem, dalšími učiteli a rodiči. Pomáhají při studijních problémech. Studenti se mohou zapojovat do mnoha nabízených kroužků a dalších aktivit. Škola má dostatečnou kapacitu domova mládeže pro všechny žáky střední školy.
 
Vedoucí vychovatel:
Milan Marek, vedoucivychovatel%z%srs-vodnany.cz     
 
 
 
 
 

Postranní menu