Školská rada

Složení školských rad:

Za pedagogy, školské zařízení :

  • Mgr. Alena Kotová
  • Ing. Ondřej Čížek

Za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky:

  • Radek Charvát
  • Gabriela Kubíčková

Za zřizovatele školy:

  • Ing. Roman Heimlich Ph.D.
  • RNDr. Michal Kratochvíl, Ph.D.

Nejnovější články

Dokumenty pro zaměstnance

Více

Školní řád a vnitřní řád DM

Více

Organizační řád školy

Více
Všechny články