Školské rady

Složení školských rad:

Za pedagogy, školské zařízení :

  • Mgr. Alena Kotová
  • Ing.Pavel Nusl

Za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky:

  • Miroslav Průcha
  • David Bílý

Za zřizovatele školy:

  • Ing. Roman Heimlich Ph.D.
  • RNDr. Michal Kratochvíl, Ph.D.

Výroční zprávy ke stažení:

Nejnovější články

Školní řád a vnitřní řád DM

Více

Organizační řád školy

Více

Školní plán EVVO

Více
Všechny články