Dálkové studium

DÁLKOVÉ STUDIUM - obor Rybářství

Dálkové studium je ve Střední rybářské škole ve Vodňanech otevíráno nepravidelně především v závislosti na zájmu uchazečů o tuto formu studia. V současné době nabízíme v dálkové formě studia zaměření Chov ryb. Dálkové studium volí buď bývalí uchazeči o denní studium, kterým to v minulosti nebylo umožněno a chtějí si tak splnit třeba dávný sen z mládí, anebo zkušení pracovníci z rybářských podniků bez středoškolského vzdělání, kteří se svou pílí, pracovitostí a svědomitostí dopracovali do určitých hospodářských či řídících funkcí, ovšem chybí jim patřičný stupeň vzdělání. Nebo jsou to absolventi jiných středních škol a osud je zavál do tohoto oboru, a tak si doplňují odborné vzdělání. Nejsou řídké ani případy, kdy touží po této formě vzdělání absolventi vysokých škol (inženýři, dokonce doktoři humánní či veterinární), kteří studiem naplňují své  zájmy a rozšiřují si kvalifikaci o oblasti ichtyologie a rybářství.

Zájemcům z těchto posledních dvou skupin (kteří již mají maturitu) umožňujeme takzvanou zkrácenou formu studia. Uchazeči požádají o přijetí do vyššího ročníku, což jim bývá povolováno s ohledem na příbuznost předchozího vzdělání a po vykonání příslušných rozdílových zkoušek.

Dálkové studium trvá 5 let a zkrácená forma dálkového studia trvá 3 roky. Je organizováno zpravidla v třídenních blocích (čtvrtek až sobota), vždy jedenkrát měsíčně. Po čtyřech konzultačních soustředěních (září až prosinec a únor až červen) je v pátém měsíci (leden a červen) soustředění zaměřené na ověřování získaných znalostí.

Po úspěšném absolvování  školy maturitní zkouškou je vysvědčení rovnocenné denní formě studia.

Pokud se o tuto formu studia zajímáte, je vhodné kontaktovat školu, která zájemce eviduje. Dostatečný počet uchazečů rozhodne o otevření ročníku. V nejbližší době uvažujeme o otevření ročníku v září 2018. 

K Vašemu životnímu rozhodnutí Vám přejeme Petrův zdar.

 

Dálkové studium VOŠ

Dálkové studium Vyšší odborné školy vodního hospodářství a ekologie Vodňany je otevíráno nepravidelně především v závislosti na zájmu uchazečů o tuto formu studia. Je určeno uchazečům se středním vzděláním úspěšně ukončeným maturitní zkouškou. Studium je zaměřeno na problematiku vodních a vodohospodářských staveb, ekologie vod, rybářství, ale také na oblasti právní, ekotoxikologie, ochrany povrchových vod aj.

Dálkové studium trvá 3,5 roku. Učební plán je odvozen od plánu denní formy studia. V rámci studia probíhají ve škole 1x měsíčně 3 denní konzultační soustředění (září až prosinec a únor až červen), v lednu a v červnu je zkouškové období. Součástí studia je vypracování absolventské práce zadané na téma z oblasti ochrany přírody a vodního hospodářství se zaměřením na ochranu vod. Studium je zakončeno absolutoriem z modulů (předmětů): odborná zkouška, cizí jazyk, obhajoba absolventské práce.

Po úspěšném absolvování  školy absolutoriem je získán titul Dis., v oblasti ekologie a vodního hospodářství.