Klub ekologické výchovy (KEV)

Účast žáka 3. ročníku Michala Macha na akcích pořádaných Klubem ekologické výchovy

Žák naší školy Michal Mach se o prázdninách zúčastnil 2. ročníku Letní školy geologie, jehož garantem byli pan RNDr. Drahoslav Matějka, CSc. z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a předsedkyně KEV paní doc. PaedDr. RNDr.  Milada Švecová, CSc.

Náplní semináře a exkurze byly geologické zajímavosti CHKO České středohoří jako jsou kamenná slunce, těžba českých granátů sběr hornin a minerálů, kterými Michal doplnil školní sbírku. Účastníci též navštívili Prokopské údolí, kde měli možnost sběru zkamenělin.

 Dne 14. 9. 2023 se Michal Mach zúčastnil semináře pořádaného KEV ve splupráci se SZeŠ V Písku seminář s terénním výjezdem pod názvem Minerály Písecka badatelsky a zajímavě s odbornou přednáškou a seznámení s mineralogickými lokalitami a výskytem zajímavých minerálů v okolí Písku a Píseckých hor s ukázkami minerálů zajistili učitelé ze SZeŠ Písek  pan Mgr. David Ševčík a paní Ing. Lenka Zámečníková.

 

 

Nejnovější články

Otevíráme 2. kolo přijímacího řízení

Sledujte Dypsi a webové stránky školy - přijímací řízení 

2.kolo přijímacího řízení podání přihlášek do 24. května 2024

Více

Děkujeme!!! RUN and HELP je minulostí a ........

Více

Kurz na agregát

Školení členů elektrolovných čet a periodické školení 2024.

Více
Všechny články