Klub ekologické výchovy (KEV)

Účast žáka 3. ročníku Michala Macha na akcích pořádaných Klubem ekologické výchovy

Žák naší školy Michal Mach se o prázdninách zúčastnil 2. ročníku Letní školy geologie, jehož garantem byli pan RNDr. Drahoslav Matějka, CSc. z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a předsedkyně KEV paní doc. PaedDr. RNDr.  Milada Švecová, CSc.

Náplní semináře a exkurze byly geologické zajímavosti CHKO České středohoří jako jsou kamenná slunce, těžba českých granátů sběr hornin a minerálů, kterými Michal doplnil školní sbírku. Účastníci též navštívili Prokopské údolí, kde měli možnost sběru zkamenělin.

 Dne 14. 9. 2023 se Michal Mach zúčastnil semináře pořádaného KEV ve splupráci se SZeŠ V Písku seminář s terénním výjezdem pod názvem Minerály Písecka badatelsky a zajímavě s odbornou přednáškou a seznámení s mineralogickými lokalitami a výskytem zajímavých minerálů v okolí Písku a Píseckých hor s ukázkami minerálů zajistili učitelé ze SZeŠ Písek  pan Mgr. David Ševčík a paní Ing. Lenka Zámečníková.

 

 

Nejnovější články

Přijmeme do pracovního poměru UČITELE/UČITELKU

Nástup: od 1. 9. 2024
Pracovní úvazek: plný
Požadovaná kvalifikace: VŠ magisterské studium, aprobace v kombinacích fyzika/matematika/biologie nebo VŠ vzdělání technického zaměření

Více

Účast Vojtěcha Grunda na Ekologické konferenci žáků v Českých Budějovicích

Dne 15. 11. 2023 proběhla v Českých Budějovicích Ekologická konference žáků ZŠ a SŠ pořádaná Klubem ekologické výchovy z. s. ve spolupráci s Krajským úřadem Jihočeského kraje a Vysokou školou evropských a regionálních studií.

Více

soutěž GEOLOGICKÉ KLADÍVKO

KLUB EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Z.S. ve spolupráci s UK PřF Praha geologickou sekcí,
SZeŠ v Písku a Střední rybářskou školou a VOŠ VHE ve Vodňanech vyhlašuje soutěž GEOLOGICKÉ KLADÍVKO

Více
Všechny články