Jihočeský studentský parlament JSP

Zastoupení v Jihočeském studentském parlamentu

V pondělí 29. ledna, se konalo čtvrté zasedání Jihočeského studentského parlamentu (JSP) v tomto školním roce. Máme radost, že žák naší školy Adam Josef Richter (třída 2.A), byl navrhnut a zvolen na pozici druhého místopředsedy.

JSP je spolek, který zastupuje studenty středních škol v Jihočeském kraji. Jeho poslání spočívá v tom, aby hájil zájmy středoškoláků a zvyšoval jejich povědomí o politice a veřejném dění. To dělá prostřednictvím různých aktivit, jako jsou vzdělávací besedy, workshopy a diskuse. Zároveň se snaží vytvořit prostor, kde mladí lidé mohou sdělit své názory. Dalším cílem JSP je otevírat obzory středoškoláků a poskytovat jim příležitosti získávat informace z různých oblastí.

Gratulujeme Adamovi ke zvolení a doufáme, že jeho práce v pozici místopředsedy přinese mnoho zajímavých zkušeností a příležitostí a to nejen pro něj, ale i pro další středoškoláky.

Nejnovější články

Exkurze Praha, 1.A

Literárně historická prohlídka Prahy, spojená s návštěvou poslanecké sněmovny a divadelního představení.

Více

HACKATHON Voda pro budoucnost

Smíšené týmy pod vedením expertů a expertek z praxe pomocí brainstormingových ???? aktivit hledaly řešení na problémy se zadržováním vody v krajině a s hospodařením s vodou.

Více

Přihlášky 2024/2025

Jak se dostanete na vzor přihlášky a vzor zdravotní způsobilosti. 

Více
Všechny články