DS VOŠ VHE v Písku

Netradiční výuka 3. ročníku DS VOŠ VHE

               Dne 21. 9. 2023 navštívili studenti 3. roč. DS VOŠ VHE Vodňany, v rámci výuky EAM, odbor životního prostředí MěÚ v Písku za účelem přednášky na téma „Organizace státní správy a samosprávy“, kterou přednesl pan Ing. Miloslav Šatra, vedoucí odboru životního prostředí. Následovala prohlídka kompostárny a separačního zařízení zpracovávajícího odpady z jídelen.

Nejnovější články

Přijmeme do pracovního poměru UČITELE/UČITELKU

Nástup: od 1. 9. 2024
Pracovní úvazek: plný
Požadovaná kvalifikace: VŠ magisterské studium, aprobace v kombinacích fyzika/matematika/biologie nebo VŠ vzdělání technického zaměření

Více

Účast Vojtěcha Grunda na Ekologické konferenci žáků v Českých Budějovicích

Dne 15. 11. 2023 proběhla v Českých Budějovicích Ekologická konference žáků ZŠ a SŠ pořádaná Klubem ekologické výchovy z. s. ve spolupráci s Krajským úřadem Jihočeského kraje a Vysokou školou evropských a regionálních studií.

Více

soutěž GEOLOGICKÉ KLADÍVKO

KLUB EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Z.S. ve spolupráci s UK PřF Praha geologickou sekcí,
SZeŠ v Písku a Střední rybářskou školou a VOŠ VHE ve Vodňanech vyhlašuje soutěž GEOLOGICKÉ KLADÍVKO

Více
Všechny články