Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany

Přihlášení
pro rodiče
přejít >>
Novinky e-mailem

Nabídka pracovního místa

Město Vimperk, se sídlem Vimperk, Steinbrenerova 6/2, PSČ 385 17, IČO 00250805 vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – „referent odboru životního prostředí“.

 

Předpokládaný nástup: nejpozději 01.10.2022, na dobu neurčitou s 3 měsíční zkušební dobou

                 

                

Místo výkonu práce:  - Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk

pracoviště: Městský úřad Vimperk, nám. Svobody 8, 385 01 Vimperk                                           - správní obvod obce s rozšířenou působností

 

Platová třída:   10

 

Informační náplň práce:   výkon státní správy – povolování staveb vodních děl a nakládání s vodami,
                                                                             havarijní a povodňové plány

                                            výkon samosprávy – oblast životního prostředí  

       administrativní práce

 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka:

Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.

Za bezúhonnou podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jako by nebyla odsouzena.

           

Zájemce podá písemnou přihlášku. Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:

- jméno, příjmení a titul uchazeče,

- datum a místo narození uchazeče,

- státní příslušnost uchazeče,

- místo trvalého pobytu uchazeče,

- číslo občanského průkazu uchazeče,

- datum a podpis uchazeče,

- telefonní, popř. e-mailové spojení.

 

K přihlášce se připojí tyto doklady:

- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
a dovednostech,

- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, možno získat na MěÚ Vimperk ihned výstupem  Czech POINTU (tel.: 380 070 348),

- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

 

Další požadavky:

vzdělání VŠ, VOŠ nebo ÚSO, nejlépe stavebního, přírodovědného, zemědělského nebo obdobného zaměření – není však podmínkou. Práce na PC (Internet, MS Office, spisová služba); schopnost samostatné práce a rychlé orientace v pracovní problematice; schopnost jednat s lidmi; ochota se dále vzdělávat; časová flexibilita; řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič); praxe v oboru stavby vodních děl nebo pozemních staveb vítána; znalost NJ a AJ výhodou; znalost příslušných právních norem vítána.

 

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 01.07.2022
do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – ODBOR ŽP“. 

 

Podrobnější informace podá: Ing. Josef Kotál           - vedoucí odboru životního prostředí

                                                                                - tel.: 388 402 250, mob.: 606 907 553

                   

                                                                                                                                Datum vyhlášení: 30.05.2022

 

Ing. Jan Tůma, MPA

tajemník MěÚ Vimperk

 

 

 

Osobní doklady po skončení výběrového řízení je možno do 15 dnů osobně vyzvednout na personálním oddělení, jinak po této lhůtě budou skartovány. 

 

Kalendář školy

PoÚtStČtSoNe
                                          

Nejbližší události

Rychlé zprávy

Nabídka pracovní pozice Vedoucí výroby na Zpracovně ryb.

Nabídka pracovní pozice Vedoucí výroby na Zpracovně ryb.

více

Počasí ve Vodňanech

Partneři školy

Centrum služeb TáborRybářské sdružení ČRKrajské školní hospodářství České BudějoviceČeský rybářský svaz Český rybářský svaz z. s., Středočeský územní svaz

Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany, Zátiší 480

Adresa školy:

Telefony:

E-mailový server školy

Edookit pro kantory

Zahájení videokonference

Virtuální učebny

Zátiší 480, 389 01 Vodňany Telefon na ředitele školy: 383 382 408
E-mail: rybarskaskola@srs-vodnany.cz Telefon do školy: 383 382 410, 383 382 411
IČ: 60650770
ID datové schránky: mkwhmyh
Telefon na internát: 383 382 410, 383 382 411
(na internát se dovoláte i v odpoledních a večerních hodinách)
Facebook
Instagram Youbute

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout