Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany

Přihlášení
pro rodiče
přejít >>
Novinky e-mailem

„STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU MECHANIZACE, POŘÍZENÍ VYBAVENÍ UČEBNY MECHANIZACE A VYBUDOVÁNÍ VÝUKOVÉHO JEZÍRKA S MOKŘADEM V AREÁLU SRŠ A VOŠ VHE Vodňany“

 Název projektu

 

 „STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU MECHANIZACE, POŘÍZENÍ VYBAVENÍ UČEBNY MECHANIZACE A VYBUDOVÁNÍ VÝUKOVÉHO JEZÍRKA S MOKŘADEM V AREÁLU

SRŠ A VOŠ VHE Vodňany

 

Číslo projektu:

 

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0002647

 

Číslo programu:     06

Název programu: Integrovaný regionální operační program

Číslo výzvy:  06_16_049

Název výzvy:  32. Výzva - INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH       

                            ODBORNÝCH ŠKOL - SC 2.4

 

Harmonogram projektu: 06/2016 - 9/2018

Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem České republiky

Záměrem projektu je realizace stavebních úprav prostor Pavilonu mechanizace, pořízení vybavení učebny mechanizace SRŠ a VOŠ VHE Vodňany a vybudování výukového jezírka - vodní nádrže s komplexní technologií čištění vody - v areálu školy.

Cílem projektu je zkvalitnění zázemí školy a zlepšení podmínek pro výuku technicky zaměřených a přírodovědných předmětů a zkvalitnění praktické výuky žáků školy v oblasti rybářství a vodního hospodářství v souladu s moderními trendy a požadavky trhu práce. 

 

Aktivita projektu:

 

  1. Stavební úpravy prostor Pavilonu mechanizace

 

Stavební úpravy v Pavilonu mechanizace s učebnou mechanizace směřují ke zvýšení podlahové plochy učebny vybudováním mezipatra v učebně mechanizace, dále ke zlepšení podmínek pro výuku (osvětlení, nábytek, rozšíření výukového prostoru přesunutím některých pomůcek do mezipatra). Mezipatro bude přístupné pro osoby s pohybovým hendikepem – plošina. Rekonstrukce bude spočívat ve výměně oken, ocelových vrat, instalaci nové podlahy, nového osvětlení včetně elektroinstalace, IT připojení, vybudování mezipatra z ocelové konstrukce pro zvýšení podlahové plochy pro umístění učebních pomůcek a lepší přístup k nim při výuce. Přístup do Pavilonu mechanizace a do mezipatra bude bezbariérový, v okolí PM budou provedeny úpravy okrasné zeleně.

 

 

  1. Pořízení vybavení učebny mechanizace

Pořízení učebních pomůcek a vybavení pro výuku v učebně rybářské mechanizace je navrženo tak, aby výuka odpovídala současné úrovni technologie a trendům v chovu ryb v rybnících, v intenzivních chovech, v recirkulačních zařízeních, ve zpracovnách ryb. Jedná se o inkubátory jiker, aerátory, třídičky, přepravní zařízení, čerpadla, filtry, komponenty recirkulačních zařízení, komponenty zpracovatelské linky, monitorovací zařízení, lodní motory, zařízení na údržbu rybníků aj. Stroje a zařízení budou sloužit pro výuku techniky a přírodovědně zaměřených předmětů. U žáků školy povedou k rozvíjení kompetencí v oblasti technického a přírodovědného vzdělávání..

 

 

  1. Vybudování výukového jezírka s mokřadem

Výukové jezírko bude vybudováno a umístěno v areálu školní zahrady mezi hlavní budovou školy a venkovním oplocením. Objem nádrže bude do 50 m3 vody. Součástí nádrže bude mělké příbřežní litorální pásmo s vodními rostlinami. Čištění vody probíhá mechanicko-biologickou komorovou filtrací v zabudovaných filtrech s možností přístupu a náhledu do technologie čištění při výuce. Nádrž bude využívána celoročně při výuce přírodovědných a technicky zaměřených předmětů a při praktické výuce - umožní celoroční měření, údržbu a pozorování fungování jak jednotlivých přístrojů, procesů čištění a samočištění vody a recirkulačních systémů, tak života vodních živočichů a mokřadních rostlin. Součástí recirkulačního systému budou biologické procesy čištění a samočištění i další komponenty sloužící k úpravě kvality vody, a to mechanické formy předčištění, ozonizace, sterilizace ÚV lampami. Nádrž tak bude sloužit jako komplexně vybavená venkovní učebna školy pro celoroční praktickou výuku- celoroční sledování, měření, celoroční péče a údržba. Součástí nádrže bude prosklený náhled - okno do nádrže, bezbariérově přístupný, vhodný jak pro výuku žáků školy, tak pro programy pro základní školy a další návštěvníky školy. V okolí nádrže budou provedeny venkovní úpravy doprovodné okrasné zeleně v rámci budování mokřadu.

Kalendář školy

PoÚtStČtSoNe
                                          

Nejbližší události

21.02.2019 - 23.02.2019
Dálkové studium SRŠ

11.03.2019 - 15.03.2019
Jarní prázdniny

21.03.2019 - 23.03.2019
Dálkové studium SRŠ

05.04.2019
Pedagogická porada

06.04.2019
SRPŠ - třídní schůzky

Rychlé zprávy

Budeme opět na největší rybářské výstavě v ČR.

Aktualizováno

NABÍDKA PRÁCE – RYBÁŘSTVÍ LNÁŘE, s.r.o.

více

Počasí ve Vodňanech

Partneři školy

Rybářské sdružení ČRKrajské školní hospodářství České BudějoviceČeský rybářský svaz Český rybářský svaz z. s., Středočeský územní svaz

Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany, Zátiší 480

Adresa školy:

Telefony:

 
Zátiší 480, 389 01 Vodňany Telefon na ředitele školy: 383 382 408
E-mail: rybarskaskola@srs-vodnany.cz Telefon do školy: 383 382 410, 383 382 411
IČ: 60650770
ID datové schránky: mkwhmyh
Telefon na internát: 383 382 410, 383 382 411
(na internát se dovoláte i v odpoledních a večerních hodinách)
Facebook
Instagram Youbute