Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany

Přihlášení
pro rodiče
přejít >>
Novinky e-mailem

„STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU MECHANIZACE, POŘÍZENÍ VYBAVENÍ UČEBNY MECHANIZACE A VYBUDOVÁNÍ VÝUKOVÉHO JEZÍRKA S MOKŘADEM V AREÁLU SRŠ A VOŠ VHE Vodňany“

 Název projektu

 

 „STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU MECHANIZACE, POŘÍZENÍ VYBAVENÍ UČEBNY MECHANIZACE A VYBUDOVÁNÍ VÝUKOVÉHO JEZÍRKA S MOKŘADEM V AREÁLU

SRŠ A VOŠ VHE Vodňany

 

Číslo projektu:

 

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0002647

 

Číslo programu:     06

Název programu: Integrovaný regionální operační program

Číslo výzvy:  06_16_049

Název výzvy:  32. Výzva - INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH       

                            ODBORNÝCH ŠKOL - SC 2.4

 

Harmonogram projektu: 06/2016 - 9/2018

Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem České republiky

Záměrem projektu je realizace stavebních úprav prostor Pavilonu mechanizace, pořízení vybavení učebny mechanizace SRŠ a VOŠ VHE Vodňany a vybudování výukového jezírka - vodní nádrže s komplexní technologií čištění vody - v areálu školy.

Cílem projektu je zkvalitnění zázemí školy a zlepšení podmínek pro výuku technicky zaměřených a přírodovědných předmětů a zkvalitnění praktické výuky žáků školy v oblasti rybářství a vodního hospodářství v souladu s moderními trendy a požadavky trhu práce. 

 

Aktivita projektu:

 

  1. Stavební úpravy prostor Pavilonu mechanizace

 

Stavební úpravy v Pavilonu mechanizace s učebnou mechanizace směřují ke zvýšení podlahové plochy učebny vybudováním mezipatra v učebně mechanizace, dále ke zlepšení podmínek pro výuku (osvětlení, nábytek, rozšíření výukového prostoru přesunutím některých pomůcek do mezipatra). Mezipatro bude přístupné pro osoby s pohybovým hendikepem – plošina. Rekonstrukce bude spočívat ve výměně oken, ocelových vrat, instalaci nové podlahy, nového osvětlení včetně elektroinstalace, IT připojení, vybudování mezipatra z ocelové konstrukce pro zvýšení podlahové plochy pro umístění učebních pomůcek a lepší přístup k nim při výuce. Přístup do Pavilonu mechanizace a do mezipatra bude bezbariérový, v okolí PM budou provedeny úpravy okrasné zeleně.

 

 

  1. Pořízení vybavení učebny mechanizace

Pořízení učebních pomůcek a vybavení pro výuku v učebně rybářské mechanizace je navrženo tak, aby výuka odpovídala současné úrovni technologie a trendům v chovu ryb v rybnících, v intenzivních chovech, v recirkulačních zařízeních, ve zpracovnách ryb. Jedná se o inkubátory jiker, aerátory, třídičky, přepravní zařízení, čerpadla, filtry, komponenty recirkulačních zařízení, komponenty zpracovatelské linky, monitorovací zařízení, lodní motory, zařízení na údržbu rybníků aj. Stroje a zařízení budou sloužit pro výuku techniky a přírodovědně zaměřených předmětů. U žáků školy povedou k rozvíjení kompetencí v oblasti technického a přírodovědného vzdělávání..

 

 

  1. Vybudování výukového jezírka s mokřadem

Výukové jezírko bude vybudováno a umístěno v areálu školní zahrady mezi hlavní budovou školy a venkovním oplocením. Objem nádrže bude do 50 m3 vody. Součástí nádrže bude mělké příbřežní litorální pásmo s vodními rostlinami. Čištění vody probíhá mechanicko-biologickou komorovou filtrací v zabudovaných filtrech s možností přístupu a náhledu do technologie čištění při výuce. Nádrž bude využívána celoročně při výuce přírodovědných a technicky zaměřených předmětů a při praktické výuce - umožní celoroční měření, údržbu a pozorování fungování jak jednotlivých přístrojů, procesů čištění a samočištění vody a recirkulačních systémů, tak života vodních živočichů a mokřadních rostlin. Součástí recirkulačního systému budou biologické procesy čištění a samočištění i další komponenty sloužící k úpravě kvality vody, a to mechanické formy předčištění, ozonizace, sterilizace ÚV lampami. Nádrž tak bude sloužit jako komplexně vybavená venkovní učebna školy pro celoroční praktickou výuku- celoroční sledování, měření, celoroční péče a údržba. Součástí nádrže bude prosklený náhled - okno do nádrže, bezbariérově přístupný, vhodný jak pro výuku žáků školy, tak pro programy pro základní školy a další návštěvníky školy. V okolí nádrže budou provedeny venkovní úpravy doprovodné okrasné zeleně v rámci budování mokřadu.

Kalendář školy

PoÚtStČtSoNe
                                          

Nejbližší události

Rychlé zprávy

Nabídka pracovní pozice Vedoucí výroby na Zpracovně ryb.

Nabídka pracovní pozice Vedoucí výroby na Zpracovně ryb.

více

Počasí ve Vodňanech

Partneři školy

Centrum služeb TáborRybářské sdružení ČRKrajské školní hospodářství České BudějoviceČeský rybářský svaz Český rybářský svaz z. s., Středočeský územní svaz

Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany, Zátiší 480

Adresa školy:

Telefony:

E-mailový server školy

Edookit pro kantory

Zahájení videokonference

Virtuální učebny

Zátiší 480, 389 01 Vodňany Telefon na ředitele školy: 383 382 408
E-mail: rybarskaskola@srs-vodnany.cz Telefon do školy: 383 382 410, 383 382 411
IČ: 60650770
ID datové schránky: mkwhmyh
Telefon na internát: 383 382 410, 383 382 411
(na internát se dovoláte i v odpoledních a večerních hodinách)
Facebook
Instagram Youbute

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout