Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany

Přihlášení
pro rodiče
přejít >>
Novinky e-mailem

Zvyšování kvality výuky na Střední rybářské škole Vodňany a zvyšování motivace žáků základních škol ke vzdělávání v technických a přírodovědných oborech

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/01.0003                  

Harmonogram projektu: 06/2012 - 12/2014

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

 

Popis projektu:

Nosným tématem větší části aktivit projektu je podpora nového studijního zaměření školy Vodní stavby v rybářství. Neméně důležitou aktivitou orientovanou na žáky základních škol je vytvoření školního interaktivního muzea s nabídkou vzdělávacích programů základní školy.

Na skutečnost, že u nás pro oblast vodních staveb a vodního hospodářství chybí kvalifikovaní odborníci, reagovala škola roku 2011, kdy se kromě studijního zaměření Chov ryb začal vyučovat také nový studijní obor Vodní stavby v rybářství. Realizace projektu umožnila zvýšení kvality vzdělávání zejména pro toto nové studijní zaměření. Zároveň doplňkově podporuje stávající zaměření Chov ryb, a to především v oblasti praktického vyučování a spolupráce se zaměstnavateli v souladu s aktuálními potřebami trhu práce. Žáci i pedagogové ocení hrazení nákladů spojených s konáním odborných exkurzí v Čechách i v zahraničí, jako i odborných praxí.

Nové studijní zaměření tak nabízí více technicky orientované studium. Hlavním cílem nové specializace je pokrýt oblasti, které se u nás na úrovni středního školství zatím podrobně nevyučují, získat dobré uplatnění na trhu práce, a také možnost pokračovat ve studiu na různých typech vysokých škol. V rámci výuky si žáci osvojují v základní úrovni i použití programu AutoCAD při projektování vodních děl.

Jedním z hmatatelných výsledků projektu je nová odborná Učebna vodních staveb vybavená mimo jiné multimediální technikou, speciálními pomůckami pro potřeby výuky odborných předmětů stavebního zaměření (lisy, míchačky, zkoušečky tuhosti materiálu, teodolity, hydrometrická vrtule pro měření průtoků, apod.), které by si škola jen obtížně mohla pořídit z vlastních prostředků. Slouží pro praktickou výuku nových odborných předmětů, jakou jsou geodézie, vodní a vodohospodářské stavby, okrasné nádrže, recirkulační systémy v chovu ryb, protipovodňová opatření a dalších. Pro tyto předměty škola také vydala 6 nových odborných publikací.

Projekt zároveň reaguje na aktuální trendy ve vzdělávání - trvalý pokles zájmu žáků základních o vzdělávání a pracovní uplatnění v přírodovědných a technických oborech. Vytvořením zážitkových vzdělávacích programů pro žáky základních škol v Jihočeském kraji usiluje škola s využitím vybudovaného vzdělávacího interaktivního muzea o zvýšení motivace a zájmu žáků o přírodovědné a technické obory.

 

Aktivity projektu:

1. Zlepšování podmínek pro výuku oboru Rybářství

Vytvoření a inovace výukových metod v praktickém vyučování a tvorba nových výukových materiálů pro žáky SRŠ Vodňany, především studijního zaměření Vodní stavby v rybářství, doplňkově pro studijní zaměření Chov ryb.

V průběhu projektu škola vydala několik odborných publikací, které zatím na trhu chybí a jistě vzbudí zájem i u odborné veřejnosti. Jedná se o: Chov ryb v rybnících, Protipovodňová opatření, Recirkulační systémy v chovech ryb, Stavební materiály a konstrukce, Pozemní stavitelství, Vodní hospodářství – vodní toky a vodní stavby. Výukové materiály navazují na inovované výukové metody pro praktické vyučování. Jsou využity ve výuce stavebně-technicky zaměřených předmětů a vázány na využití odborné laboratoře pro praktickou výuku a speciálních praktických výukových pomůcek. Jde zejména o výuku předmětů Technická zařízení ve vodním hospodářství, Konstrukční cvičení, Stavební materiály a konstrukce, Pozemní stavitelství, Hydrologie a hydraulika, Vodní a vodohospodářské stavby. Výuka byla zahájena v nové odborné Učebně vodních staveb. Rekonstrukce bývalých dílenských a skladovacích prostor zahrnovala stavební úpravy, vybavení nábytkem, multimediální technikou, interaktivní tabuli, pořízení speciálních pomůcek pro potřeby výuky odborných předmětů stavebního zaměření. Jedná se o různé lisy, míchačky, zkoušečky tuhosti materiálu, teodolity, hydrometrickou vrtuli pro měření průtoků, prosívačky sypkých hmot apod.

 

2. Zvyšování motivace žáků ZŠ ke vzdělávání se v oboru Rybářství

Vytvoření a ověření vzdělávacích programů pro žáky základních škol Jihočeského kraje zaměřených na zvyšování motivace žáků základních škol ke vzdělávání se v technických a přírodovědných oborech s využitím vzdělávacího rybářského interaktivního muzea vybudovaného v rámci projektu.

Školní interaktivní muzeum vytvořila škola v půdních prostorách a suterénu. V něm byla rozšířena expozice akvarijních a sladkovodních ryb o nové akvárium o objemu téměř 3000l. Celkem se v akvaristice nachází kolem 100 druhů živých ryb.

V půdních prostorách školy je na ploše 200 m2 popsána historie rybářství, nachází se zde řada preparovaných živočichů vázaných na vodní prostředí. K vidění jsou různé modely a dříve používaná zařízení a rybářské nářadí. Návštěvníci mají možnosti pozorovat vodní organizmy pod mikroskopy a své znalosti ověřit prostřednictvím programů na interaktivní tabuli. Děti ze základních škol plní zadané úkoly v pracovních sešitech, vítáni jsou i další zájmové skupiny a běžní turisté. Zájem o návštěvu muzea je velký, v současné době škola v muzeu očekává pětitisícího návštěvníka.

 

3. Spolupráce školy s aktéry na trhu práce - odborné exkurze a praxe žáků školy u zaměstnavatelů

Zavedení a ověření odborných exkurzí a praxí u zaměstnavatelů pro žáky SRŠ Vodňany, studijního zaměření Vodní stavby v rybářství. Ve výuce jsou zařazeny a podpořeny nové typy praxí u firem zabývajících se realizací vodních a vodohospodářských staveb, např. u firmy zhotovující okrasná zahradní jezírka, nebo u firmy provádějící vodní stavby ve smyslu obnovy a odbahňování rybníků.

V průběhu odborných exkurzí žáci navštěvují stavební podniky působící v oblasti vodních staveb, rekultivace hnědouhelných dolů v severních Čechách zaplavováním a vytvářením umělých jezer, významné rybniční stavby, rybí líhně, významné údolní nádrže, rybí přechody, vodní elektrárny a další zajímavé vodohospodářské stavby. Žáci tak navštíví severní a západní Čechy, jižní Čechy, Moravu a Slovensko. Za nejzajímavější lze považovat vodní dílo Gabčíkovo, nebo přečerpávací elektrárnu Dlouhé stráně v Jeseníkách.

 

4. Spolupráce školy s aktéry na trhu práce - stáže pedagogických pracovníků školy u zaměstnavatelů

Realizace společné stáže pedagogických pracovníků školy u zaměstnavatelů využitelných především pro nové studijní zaměření Vodní stavby v rybářství, doplňkově také pro zaměření Chov ryb. Pedagogové tak v rámci stáže získali odborné poznatky z oblasti provozování a zakládání vodních a vodohospodářských staveb v regionech západních a severních Čech – např. údolní nádrž Fláje a Přísečnice, jezero Medard, rybí přechody Lovosice a Střekov, NP České Švýcarsko a další.

 

FOTOGALERIE PROJEKTU:

 

Partneři projektu:

  • Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích
  • Městské muzeum a galerie Vodňany
  • Nadace Tomistoma, Protivín

 

Kalendář školy

PoÚtStČtSoNe
                                          

Nejbližší události

Rychlé zprávy

Nabídka pracovní pozice Vedoucí výroby na Zpracovně ryb.

Nabídka pracovní pozice Vedoucí výroby na Zpracovně ryb.

více

Počasí ve Vodňanech

Partneři školy

Centrum služeb TáborRybářské sdružení ČRKrajské školní hospodářství České BudějoviceČeský rybářský svaz Český rybářský svaz z. s., Středočeský územní svaz

Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany, Zátiší 480

Adresa školy:

Telefony:

E-mailový server školy

Edookit pro kantory

Zahájení videokonference

Virtuální učebny

Zátiší 480, 389 01 Vodňany Telefon na ředitele školy: 383 382 408
E-mail: rybarskaskola@srs-vodnany.cz Telefon do školy: 383 382 410, 383 382 411
IČ: 60650770
ID datové schránky: mkwhmyh
Telefon na internát: 383 382 410, 383 382 411
(na internát se dovoláte i v odpoledních a večerních hodinách)
Facebook
Instagram Youbute

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout