Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany

Přihlášení
pro rodiče
přejít >>
Novinky e-mailem

Informace k přijímacím zkouškám 2017

1. Pozvánka k přijímacím zkouškám

Sdělujeme všem uchazečům, kteří podali přihlášku ke studiu Střední rybářské školy Vodňany, že pozvánka k přijímací zkoušce jim bude zaslána poštou v příštím týdnu, tj. v termínu po 20. březnu 2017. Pozvánky vyhotoví centrálně CERMAT. Pozvánka bude obsahovat vše důležité ve věci konání přijímací zkoušky a přijímacího řízení a bude doplněna dalšími instrukcemi ze strany naší školy.

2. Kritéria přijímacího řízení

Přihlášky ke studiu musí být do školy doručeny do 1. března 2017.
Více informací naleznete v příloze.

 

3. Pokyn a praktické informace k přijímacímu řízení

Pokyn a praktické informace k přijímacímu řízení

 

Přihlášku ke studiu na střední škole obdrží uchazeč na základní škole nebo si ji může vytisknout zde

Přihlášku je nutné zaslat příslušné střední škole (nejlépe doporučeně) tak, aby byla doručena nejpozději 1. března 2017 nebo ji osobně předat ve škole nejpozději 1. března 2017.

Přihláška musí být potvrzena základní školou, lékařem (zdravotní způsobilost) a podepsána zákonným zástupcem žáka i uchazečem. V případě, že uchazeč je žák se speciálními vzdělávacími potřebami, je v přihlášce uveden stupeň podpůrných opatření a k přihlášce se přikládá doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro úpravy přijímacího řízení.

Uchazeč se může hlásit max. na dvě střední školy (podává dvě přihlášky). Termín jednotné přijímací zkoušky je u první uvedené školy 12. dubna 2017 a u druhé 19. dubna 2017. Pořadí škol a termíny přijímací zkoušky musí být na obou přihláškách v tomtéž pořadí. Uchazeč musí termíny dodržet, protože je pro něj vždy pro uvedený termín na příslušné škole připravena zkušební dokumentace. Nelze tedy pořadí škol zaměnit. Pokud uchazeč vykoná dvě zkoušky na dvou školách, bude mu pro přijímací řízení na obě školy započten lepší bodový výsledek z jednotné přijímací zkoušky. Uchazeč také může absolvovat jednotnou přijímací zkoušku pouze na jedné škole (tedy v jednom termínu). Pak mu bude bodový zisk za jednotnou přijímací zkoušku započten na obou školách.

Na základě podané přihlášky zašle střední škola uchazeči pozvánku k vykonání jednotné přijímací zkoušky. V pozvánce budou uvedeny veškeré potřebné informace o konání přijímací zkoušky.

Časový harmonogram zkoušek:

  1. termín – středa 12. dubna, matematika: 8.30 a CJL: 11.45
  2. termín – středa 19. dubna, matematika: 8.30 a CJL: 11.45

Ukončení zkoušek v 13.00 hodin.

Pro uchazeče z větších vzdáleností můžeme zprostředkovat ubytování ve Vodňanech (tel. 383 382 410, 383 382 408).

Pokud se uchazeč nemůže z vážných důvodů zúčastnit přijímací zkoušky, oznámí toto neprodleně škole.

Výsledky jednotné přijímací zkoušky poskytne CERMAT středním školám dne 28. dubna 2017. Bezprostředně poté škola vyhlásí výsledky přijímacího řízení. Přijatí uchazeči budou uvedeni na webových stránkách školy a zveřejněni na veřejně přístupném místě ve škole pod identifikačním číslem uchazeče, které uchazeči obdrží v pozvánce. Uchazeči, kteří nebudou přijati ke studiu na střední škole, obdrží rozhodnutí písemně. Proti nepřijetí je možné se písemně odvolat do 3 dnů od obdržení rozhodnutí.

Přijatí uchazeči stvrzují svůj zájem o studium příslušné školy zasláním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění informace o výsledcích přijímacího řízení.

V případě jakýchkoliv nejasností Vám podáme informace k přijímacímu řízení na výše uvedených telefonních číslech.

Kalendář školy

PoÚtStČtSoNe
                                          

Nejbližší události

25.11.2017
Den otevřených dveří

od 9.00-14.00

29.11.2017
Taneční kurz

01.12.2017
Věneček

01.12.2017
závěrečná lekce VĚNEČEK

14.12.2017 - 16.12.2017
Konzultační soustředění VOŠ DS

Rychlé zprávy

Zvláštní záliba – čapíkování

Na mnoha rybnících v těchto dnech, v období jejich výlovů, můžete kromě profesionálních rybářů vidět i trochu jiné „lovce“. Jsou vybaveni vysokými loveckými botami, podomácku sestrojenými saky a podběráky, hadrové pytle přehozené přes rameno mají uvázané provázkem. A jsou často vybaveni i velmi odbornými znalostmi ze života ryb. Postávají pod hrází s podběráky nastraženými v proudu odtékající vody z rybníka. Po ukončení výlovu neváhají procházet lovištěm. Platí nepsané pravidlo, že co rybářům uteče z rybníka přes mřížku nebo zůstane na dně po skončení výlovu, si může kdokoliv po jeho skončení odnést. Dříve se používalo zvolání „hoří“, což byl právě povel pro tyto lovce ryb k zahájení akce. Tato zvláštní záliba je zvláště rozšířená na jihu Čech. Těmto lovcům se vžilo říkat „čapíci“ a pokud dodržují výše uvedená pravidla, jsou rybáři tolerováni. Často si pro svou zálibu neváhají brát dovolenou a jezdí s rybáři od výlovu k výlovu.

více

Počasí ve Vodňanech

Partneři školy

Rybářské sdružení ČRKrajské školní hospodářství České BudějoviceČeský rybářský svaz

Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany, Zátiší 480

Adresa školy:

Telefony:

 
Zátiší 480, 389 01 Vodňany Telefon na ředitele školy: 383 382 408
E-mail: rybarskaskola@srs-vodnany.cz Telefon do školy: 383 382 410, 383 382 411
IČ: 60650770
ID datové schránky: mkwhmyh
Telefon na internát: 383 382 410, 383 382 411
(na internát se dovoláte i v odpoledních a večerních hodinách)
Facebook

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím